Køb en bog

Min bog “Hvad skal det nytte? På sporet af Hørups demokrati” er nu en uge gammel – og både mor og barn har det godt.

Udgangspunktet for bogen er, at vi skal passe bedre på vores demokrati. Selv om vi hele tiden diskuterer politiske sager, glemmer vi alt for ofte det fundament, politikken hviler på, nemlig demokratiet. Det er farligt, for det er tydeligt, at demokratiet forandrer sig – og det er sjældent til det bedre. Retsstaten indskrænkes, politikerleden trives, og populismen vinder frem. I den situation, mener jeg, at vi kan have glæde af at vende tilbage til Viggo Hørup, der var både politiker og bladmand – og en af de mest aktive demokratiforkæmpere i sidste halvdel af 1800-tallet. Det var ham, der sagde “del jer efter anskuelser” og “hvad skal det nytte”, og det var også ham, der udbrød “ingen over og ingen ved siden af Folketinget”.

Men bag disse udsagn ligger en relevant og aktuel forståelse af demokrati, og udover en introduktion til Hørups liv, er det den forståelse, bogen graver frem af den enorme mængde af avisartikler, Hørup skrev. Det handler om at danne sig holdninger og om retssamfund, frihed, lighed, realisme og nytte. Alt sammen noget, der er udfordret i dag, og som vi bliver nødt til at tage alvorligt.

Bogen er støttet økonomisk, og derfor er den relativt billig. Man kan købe den i mange boghandlere, men selvfølgelig også over nettet fx her. Nogle har spurgt, om man kan få den signeret, og det kan man godt. Send en mail til peter@cc.au.dk, og så finder vi ud af det.