RADIKAL

Sammen med Sofie Carsten Nielsen og Rune Christiansen har jeg skrevet en pamflet. Den giver korte introduktioner til Georg Brandes, Viggo Hørup og Elna Munch, og beskriver deres tanker om frihed, demokrati, retsstat og lighed. I lang tid var der bred enighed om, at det var disse værdier, der karakteriserede Danmark, men i dag ser det desværre ud til, at den enighed er forsvundet. De grundlæggende danske værdier er kommet under pres, og derfor er det vores allesammens opgave at forsvare dem. Det er en stor og uvant opgave, men der er ikke noget alternativ.

Pamfletten kan fx købes her

Sofie har i anledning af udgivelsen givet et interview til Politiken (kræver vistnok abn.). Vi har også skrevet en kronik i Berlingske (også abn.)